Archives Nationales

Ny Arisivam-Pirenena :  dia rantsana iray eo amin’ny firenena mitahiry ny arisiva rehetra izay mandrafitra ny tantaram-pirenena. Efa voarafitra sy voalamina ireo arisiva ireo mba ho azon’ny rehetra kirakiraina sy ampiasaina araka izay mahamety azy. Ny Arisivam-Pirenena ihany koa dia manome fahafahana ny olona hampitombo fahalalana amin’ny alalan’ireo karazana boky, gazety, gazetim-panjakana, raki-tsary sy sarintany samihafa. Misy efitrano efa voatokana hanaovana fikarohana ao amin’ny Arisivam-Pirenena izay misokatra mandritry ny andro fiasana manomboka amin’ny 08 ora maraina hatramin’ny 03:45 hariva. Ankoatr’izany dia mikarakara fampianarana sy fiofanana araka ny fangatahana voarainy ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena. Natao izany mba ho fiaraha-miasa amin’ireo mpikirakira arisiva rehetra. Mandray anao an-tanan-droa ny Arisivam-Pirenena raha mahaliana anao izany.  Hitanao ao amin’ny pejin’ny fifandraisana ny fomba hahafahanao mifandray aminay.